La Famiglia Történész IrodaSzületésnapi újság házilag       Szültésnapi újságok

Családnév etimológia - Településtörténet - Forráskutatás - Történelmi összefoglalók

Településtörténeti érdekességek


Nádudvar:

- A mintegy 800 főből álló magyar sereg Nádudvar mellett támadta meg a magyarból törökké lett Sásvár bég mintegy harmadfélezernyi főből álló seregét, „s azon tökéletes diadalt arattak".

- Az 1848/49-es szabadságharc a községet igen nevezetes eseménnyel gazdagítja. Kossuth Lajos kormányzó Debrecenbe költözése alkalmából a kormánnyal együtt Nádudvaron vonul keresztül, és 1849 január 4-én itt viszi keresztül a magyar szent koronát és a koronázási jelvényeket, amelyet vivő szekér a Halomzug és Büte sarkánál a mocsárnál elakadt és felborult, csak a községből érkezők segítésével tudták a szekeret kivontatni, így egy éjjelen át a községben maradtak a korona és a koronázási jelvények.


Jászárokszállás:

Érdekes színfoltja Jászárokszállás történetének az ekkor lezajlott boszorkányperek sorozata: 1710-ben egy táltos a hívőket kincsásásra buzdított Ágón, 1717 körül Terjék Jánosné ellen indítottak pert, 1728-ban pedig a Szegeden megégetettek között volt egy hatvanöt éves árok-szállási nő, bizonyos Dancsó Jánosné Hisel Borbála. (wiki)


Jászberény:

A helyi hagyomány úgy tartja Attila, hun király, Jászberény mellett, a Hajtatól északra, a mostani Kerekudvar pusztán táborozott. A néphit szerint itt is temették el, a Zagyva folyó medrében.


Fót

él Mátyás leírása szerint a budai pasa Fótról hozatta a borát, a lisztet és a zöldséget, de még a vizet is a ma már nem létező savanyúvíz forrásról.

Gróf Károlyi István felesége emlékére építtette meg Ybl Miklós tervei nyomán Fót európai hírű romantikus stílusú templomát, amelyben Liszt Ferenc is orgonált.


November 25 a viharok napja


Nagybánya

Nagybánya ekkor már mind népességét, mind polgárainak gazdagságát tekintve előkelő helyet foglalt el az erdélyi városok között. Az egyezmény egyben a város magistratusát (tanácsát) arra kötelezte, hogy a gyermekek oktatására megfelelő tanítót tartson. Erdélyben ez a legrégebbi polgári oktatásra vonatkozó dokumentum.

Mátyás uralkodásához még egy jelentős esemény kapcsolódik: 1469. november 9-én Budán keltezett oklevelében Nagybánya városának kérésére újra megengedte, hogy a moldovai románok („Valachorum Moldavensis”) betörései miatt a várost falakkal, sánccal és bástyákkal vehesse körül.

A történelmi tévedések elkerülése céljából rögzítenünk kell, hogy a Partium - magyarul Részek - összetevőit azok a középkori erdélyi vajdaság területétől nyugatra és északra elterült megyék és vidékek alkották, amelyeknek nemesi közösségei az egységes magyar királyság három részre szakadása során az erdélyi fejedelmet ismerték el főuruknak. Északról dél felé haladva a Partiumot Máramaros, Közép­Szolnok, Kraszna, Bihar és Zaránd megyék, a Közép­Szolnokból már korábban kiszakadt Kővárvidéke, valamint a török foglaltságtól még mentesült lugosi és karánsebesi területek alkották. Szatmár megye és ennek keretében Nagybánya és Felsőbánya nem tartoztak a Partiumhoz.


Zselíz

Becsei Vesszős György birtokos ( Nagy Lajos alatt Apulia helytartója) arra jutott, hogy vezekelnie kell tetteiért.Ezen kívül egy szokatlanul hosszú és lesújtó vezeklő utat tartott, amely során eljutott egészen Észak-Spanyolországba, Santiago de Compostella zarándokvárosba, Szent Jakab maradványaihoz. elindult Írországba, ahol Nagy-Magyarország első zarándokaként léphetett be Szent Patrik barlangjába. 15 napig tartó szigorú böjtölés és imádság után úgy döntött, hogy belép a barlangban található purgatóriumba – Szent Patrik tisztítótüzébe. Erről még maga az ír püspök is le akarta beszélni.


Schubert 1818-ben és 1824-ben között élt Zselízen, és pont itt lelt értékes inspirációra. Néhány művét Esterházy Karolina grófkisasszonynak ajánlotta, akibe titokban szerelmes volt. Az egyik ismert darab az F-dúr oktett.


Esterházy János Károly személyes szakácsát is Zselízre hozta magával. Ő nem volt más, mint Franz Sacher, a híres Sacher torta feltalálója.


1932-ben városunk közelében, sajnos, egy közép-európai ritkaság veszett el – egy hatalmas, 700 éves tölgyfába egy zárható helyiséget faragtak, amelyben akár 10 ember is kényelmesen elfért egy kerekasztal körül – ez volt az ún. Fakastély. Egy szélviharban sajnos a fa kidőlt.Szedő és nyomdász sztrájk


1924- április 8 -15 között nem jelentek meg az nagy lapok Kivétel a Népszava, amely csak egy napig szünetelt. Némi ellentmondás fedezhető fel a munkás érdekképviselet tekintetében.


Abda

1566-ban szomorú esemény színhelye volt az abdai híd. Tahy Ferenc, Zrínyi Miklós sógora és veje, valamint Bottyán Boldizsár itt vették át Salm komáromi parancsnoktól a szigetvári hős, Zrínyi Miklós levágott fejét, melyet Musztafa nagyvezér küldött Komáromba.


Negyecsed

Báthori Gábor meggyilkolása után a vár és az uradalom először a kincstáré lett, majd 1619-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem foglalta el, és az 1624-es bécsi békével a tulajdona lett. Fontos volt számára a vár, hiszen 1621-ben Ecsedre vitette, és ott őriztette a Magyar Királyi Koronát.

 
 

.Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates